Лято и слънце!

гр. София, бул. "граф Игнатиев" №16

0898 546 786

Визови услуги

“Фентази травел ” ООД оказва съдействие за оформяне и подаване на документи за туристически визи. Ако се нуждаете от ВИЗА ние ще ви предложим пълна информация за визовите изисквания на отделните страни и съдействие за попълване на формулярите за кандидатстване.


Вижте повече
Допълнителна информация

Информация от Министерството на външните работи на Р. България
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЦА ДО 18 ГОДИНИ

Дете, пътуващо без придружител
В случай че детето тръгва от България, необходимо е то да притежава нотариално заверена и подписана от двамата родители декларация за тяхното съгласие то да пътува без придружител. При пътуване от чужбина към България, същата декларация се изготвя, подписва от двамата родители и заверява в българска консулска служба.

Дете, придружавано от един родител
Родителят, придружаващ детето при пътуването, трябва да притежава пълномощно/декларация от другия родител. Завереният пред нотариус документ отразява съгласието на непътуващия родител, детето да пътува с другия родител.

Дете, придружавано от трето лице
Придружителят трябва да притежава пълномощно/декларация - документ, подписан от двамата родители, в който декларират, че дават съгласието си детето да пътува, придружавано от това лице. Когато в основа на съдебно решение върху детето се упражняват родителски права само от единия от родителите, единствено от този родител се изисква пълномощно/декларация за съгласие за пътуване на детето без придружител, или придружавано от другия родител или от друго лице. В този случай е необходимо да бъде представено копие на самото съдебно решение. Съдебното решение следва да е преведено на български и заверено.

При пътуване към България, пълномощното/декларацията за даване на съгласие за пътуване на детето се заверява в консулската служба. Подписът на пълномощното/декларацията се поставя лично от упълномощителя/декларатора пред длъжностното лице в консулската служба. Копие на пълномощното/декларацията следва да остане в консулската служба.

Текстът е Информация от Министерството на външните работи на Р. България.

 • Туристически офис:
 • тел: 02/427 36 83
 • факс: 02/427 36 83
 • моб: 0888 02 03 04; 0888 215 266
 • email: info@fantasy-travel.eu
 • РАБОТНО ВРЕМЕ (с клиенти):
 • понеделник-петък 10:00-18:00
 • събота и неделя - почивен ден
 • Адрес:
 • гр. София 1756, България
 • ул. "Пловдивско поле" № 11, ет.6

Бюлетин

Абонамент за най-новите Оферти на Фантази Травел

Фантази Травел © 2018 Всички права запазени